музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството

Другите за Гео Милев - Литературна критика


 
Българската литературна критика за
ГЕО МИЛЕВ

Съставител
Георги Марков

Наука и изкуство

ГЕО МИЛЕВ -
Неуържимата пламенност


Нови изследвания

Съставител
Георги Янев

Издателство "Захарий Стоянов"

ГЕО МИЛЕВ -
Жрец на истината и свободата

 

Съставител
Леда Милева

Издателство "Захарий Стоянов"
Университетско издателство "Св. Климент Охридски"


БАЩА И СИН

Автор
Георги Янев

 

Издателство "Маркос"

ГЛАВАТА МИ - КЪРВАВ ФЕНЕР...

Гео Милев и немската култура в началото на XX век

Автор: Анастасия Цандер

Издателство: "Захарий Стоянов"
Международна Фондация "Гео Милев"

ГЕО МИЛЕВ
В СПОМЕНИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ СИ

Издателство
Захарий Стоянов

 

 

ГЕО МИЛЕВ
И БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕРНИЗЪМ

 

 

ГЕО МИЛЕВ
НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 5

Издателство
Захарий Стоянов

 

ГЕО МИЛЕВ
НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 7