музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството

 

„Гео Милев – неудържимата пламенност” е сборник с нови литературоведски изследвания, посветени на многообразното творчество на Гео Милев. Те са четени на научната конференция /29 и 30 септември 1999 г./, проведена в Стара Загора по случай 105-та годишнина от рождението на твореца.

 

Анастасия Цандер

Между Дойран и Берлин – за някои черти на модернизма в творчеството на Гео Милев под знака на Първата световна война


Златина Коева

Гео Милевата рецепция на Рихард Демел


Норберт Рандов

Кратко съобщение за една книга


Дарина Дончева

Гео Милев и „Зенит”


Светлозар Игов

Гео Милев и Мирослав Кърлежа


Георги Янев

Една уникална находка


Бисера Дакова

Яворов и Гео Милев – метафизическа душа


Катя Кузмова-Зографова

Гео Милев и Чавдар Мутафов – едно „експресионистично” приятелство


Свилен Каролев

Гео Милев и Христо Смирненски – две задочни срещи /и една на живо/


Георги Янев

За една „бележка на преводача” и още нещо


Христо Карастоянов

Гео Милев и Георги Шейтанов или нови записки по исторически наивизъм


Георги Янев

Гео Милев като художествен критик и като литературен историк за творчеството на Иван Вазов


Ружа Маринска

Димитър Караджов /1885 – 1923/. Личност и съдба


Иван Гранитски

Критиката на Гео Милев в списание „Везни”


Камен Васевски

Оформителската и графична дейност на Гео Милев и нейните допирни точки с немската школа

Симеон Хаджикосев

„Антология на жълтата роза” в парадигмата на българската модернистична култура от първата част на столетието


Пламен Антов

Поемата „Септември” в своя културен контекст


Тодор Шунанов

Брод за българската художествена мисъл


Андрей Аврамов

Гео Милев и Стриндберг – „Мъртвешки танц”


Камелия Николова

Проектът „Електра” на Гео Милев – едно българско завръщане към „абсолютното начало”


Елена Фурнаджиева

Преводите на Гео Милев – публикувани и в ръкопис


Владимир Янев

Гео Милев и „Гео Милев” /Опит за семиотика на музейното и художественото пространство/