музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството


Захари Захариев

Гео Милев: “Септември”

Току-що излезлият запис на шест езика на поемата “Септември”, поетичното є пресъздаване според езика и душевността на няколко националности, както и артистичното є изпълнение, представлява събитие в европейската култура. Преводите и изпълненията отразяват с голямо майсторство поетиката и пламенния темперамент на Гео Милев.
Този компактдиск потвърждава още веднъж значението и мястото на твореца Гео Милев в европейската и световната култура. Трябва ли да припомним, че “Септември” вече е преведен в повече от тридесет страни, че този шедьовър е включен в колекцията на ЮНЕСКО от представителни творби на световната литература?
Творчеството на Гео Милев е обект на анализи не само от български, но и от чуждестранни литературоведи, анализи, които без съмнение ще бъдат допълнени с нови задълбочени изследвания.
Бих искал да припомня едно събитие, на което имах възможност да присъствам преди 6–7 години. Става дума за литературна вечер, посветена на нашия поет в Центъра за европейски култури във френския град Жекс, недалеч от Женева. Вечерта, организирана от швейцарското поетично дружество в Женева и покойния вече Теодор Димитров, дългогодишен служител в женевската централа на ООН, започна със слово на госпожа Леда Милева. Присъстващите видни представители на швейцарските и френските литературни среди и членове на българската колония изслушаха с вълнение рецитал от творби на Гео Милев на френски език и върха на неговото поетично дело, поемата “Септември”. За мнозина от чуждестранните посетители, сред които имаше и много млади хора, това бе първа и незабравима среща с поета, възпял “хората на черния труд”, въстанали “из мрака тревожен на своя живот”, техния устрем към свобода и справедливост и тяхната трагедия, от която се ражда вярата им в бъдния ден.
Поемата “Септември” е вдъхновена от паметно събитие в българската история, от време на дълбока криза, на морален смут и реакция против несправедливостите на живота, които вълнуваха и други народи след края на Първата световна война. Тя превърна трагично прекършения живот на Гео Милев в част от националната съдба, а неговото творчество в значителен момент от европейското и световното литературно развитие.
В европейската култура Гео Милев влезе с високо вдигната глава, защото през своя кратък живот почувства и пресъздаде гениално с изразните средства на една нова поезия палещи проблеми на своето време.