музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството


Бойко Ламбовски

“Септември” на Гео Милев
можеше да бъде написана
и на френски

И не само защото този език обича парадокса и цени предизвикателството. А защото е езикът на народ, който е направил от бунта една от най-ярките части на своята история. Така че вероятно оттук нататък всеки бунт – естетически, политически или морален, където и да се случи по света, ще намира време да се огледа в огледалото на този постоянно кипящ език.
Преводът на “Септември” на Жак Гошрон е в пълно съответствие с накъсаните синкопи на Гео-Милевия оригинал. Поемата е прочетена темпераментно, а алюзиите с бунтовните интонации на Емил Верхарн само подчертават органичната естетическа връзка между двете големи имена на Белгия и България.
Всъщност “Септември” е шедьовър не само на Гео Милев, не само на нашата страна, не само на едно уловено в естетическия си пароксизъм въстание.
“Септември” е парола за достъп до света, който отрича благообразното доволство на един цивилизационния модел, схващан като красота на храносмилането. Спомняте ли си как упрекваха автора приживе за “Септември”? Че поезията трябвало да приказва за благи и възвишени работи, а при него – точно обратното. Сега също част от света би желала поетите да пишат за цветенца и звездички, за да не надничат в огромните резервоари на болката, връз която същата тази част храносмила. “Септември” е парола, която естествено се вписва във всеки език по света, и затова се превежда с радост и лекота.
А във френския тя е като у дома си.