музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството


Цветан Петков

“Септември” на английски език

Първият превод на английски на “Септември” датира от края на четирийсетте години на миналия век. Направен е от покойния голям наш преводач Сидер Флорин. Следва преводът на Питър Темпест, английски поет, който по това време работи в България в Издателството на чужди езици, превърнало се по-късно в София прес. Трети е направен в Канада от тандема Джон Коломбо–Никола Русанов. И последният – четвърти, превод е този, откъс от който чухте в изпълнение на Джил Уилямс-Касабова и е дело на Евалд Озерс. Включен е в книжката на София прес “Пътят на свободата” от 1983 г., а през 1988 г. излиза под същото заглавие от лондонското издателство “Форест букс”, под егидата на ЮНЕСКО.
Всички споменати преводачи са били привлечени от този връх в българската поезия. Всеки от тях се е справил в различна степен с огромното предизвикателство. Нямам никакво намерение да правя сравнения, още по-малко разбор на стореното от тях. Защото, за да преведете хубаво поемата “Септември”, ще ви трябва доста повече от това да владеете блестящо, в случая английски, език или пък да сте сам вие поет. Тук изобщо не става дума дали преводачът е подбрал подходящите изразни средства, предаващи най-точно българския текст. Защото той, Гео-Милевият текст, е една вихрушка от слова. Те препускат едно след друго, застигат се, натрупват се, задъхват се, а после, изведнъж, замират в зловеща тишина. Така както е написан, вие чувате в този стих тракането на картечниците, плющенето на знамената и рева на тълпата. Вие чувате самото време. По някакъв магичен начин, подвластен само на поета, е получен, ако мога да използвам съвременни изрази, холографски образ със стереозвучене. Това обаче е постигнато, като са пратени по дяволите формалните, чисто граматични правила, каноните на стилистиката и всички останали условни схеми, на които се опира най-често преводачът в своята работа.
Ето пред какво ще се изправите, ако решите да превеждате поемата “Септември”. И мисля, че тъкмо това е успял да постигне в максимална степен Евалд Озерс. Той е съумял да пресъздаде, със средствата на английския език, впечатляващото въздействие на поемата. Почувствал е драматизма, пресъздал е ритъма и динамиката на стиха. Получило се е внушението на отприщени човешки емоции, еуфория, последвана от срив и трагична развръзка. Ако можете да се абстрахирате от смисъла на английските думи, сигурен съм, ще усетите това силно чувство, темпото, музиката – онова, което прави незабравими за нас, българите, тези стихове. Ще усетите стихията, която е повела Евалд Озерс, но не го е отнесла.
Ето защо, по мое убеждение, съставителите на този компактдиск на шест езика са избрали точно неговия превод. Всъщност срещата с този превод на поемата “Септември” потвърждава, за кой ли път, че когато е дело на роден талант, истинската поезия е магия, а за да се претвори тази магия на друг език, е необходим голям професионализъм, какъвто Евалд Озерс неведнъж е доказвал, че притежава.